Close

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ НА УЕБСАЙТ И ОНЛАЙН-МАГАЗИН

WWW.CURLYDEE.COM

Уважаеми потребители, Вие се намирате в интернет – страницата на www.curlydee.com, собственост на IMAGO CREATIVE STUDIO SRL. 

Настоящите Общи условия (наричани за кратко „Условията“) имат за цел да Ви информират относно съдържанието и функциите на интернет страницата, както и правата и задълженията, които възникват за Вас и за нас по повод ползването и и извършването на покупки от оналйн-магазина. Политиката за поверителност и използване на бисквитки имат за цел да ви разяснят начина, по който обработваме личните Ви данни, начина по-който отчитаме активността Ви в интернет – пространството, както и Вашите права, свързани с това. С първото си посещение Вие се съгласявате с Условията на уебсайта www.curlydee.com, политиката за поверителност и използване на бисквитки, като ние създателите му си запазвме правото да изменяме тези Условия по всяко време и да Ви уведомяваме за това. Настоящият уебсайт представлява електронен магазин и блог на търговеца:

SC IMAGO CREATIVE STUDIO SRL, 
J40/21690/2005, RO18245119
Calea Mosilor 158, modul P55, parter Bucuresti/ROMANIA,
cell phone: +40732080828
email: Dear@CurlyDee.com
наричан по-долу за кратко „Дружеството“ или „Търговецът“. 

Моля преди да започнете да ползвате уебсайта ни, детайлно да се запознаете с написаното по-долу. 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 1. Използваните дефиниции в настоящите Условия са както следва: 

1.1 Уебсайт – означава само и единствено интерет страницата www.curlydee.com
1.2 Оператор/администратор на уебсайт – собственикът на www.curlydee.com или оправомощени от него лица, които упражняват контрол върху съдържанието, функциите и дейността на интернет страницата www.curlydee.com
1.3 Нас/ние – операторът/администраторът на Уебсайта
1.4 Потребител/ползвател на уебсайт – всеки един посетител на Уебсайта www.curlydee.com, както и всеки един, осъществил контакт със сайта, посредством изпращане на електронна поща или създаване на акаунт, като това лице задължително е обвързано от настоящите общи условия
1.5 Съдържание на Уебсайта – всяка една информация (статия, изображение, текст, видео, бюлетин, е-мейл и др.), включително информация за предлаганите продукти и техните цени, съдържаща се в Уебсайта, която може да бъде създадена, както от Администратора, така и от потребителите
1.6 Услуга – представлява услугата за електронна търговия на представените в уебсайта продукти, достъпна, чрез уебсайта www.curlydee.com, предоставяна от разстояние на информационното общество
1.7 Профил/Акаунт – визуално представяне  на набор от лично предоставени лични данни и информация, свързани с конкретен потребител на уебсайта, чрез който се предоставя достъп до услугата на онлайн-магазина; представяне на онлайн-самоличност;
1.8 Клиент – потребител, който е създал профил/акаунт в уебсайта и чрез него закупува продукти от онлайн-магазина
1.9 Информационен бюлетин/Нюзлетър – средство за периодично изпращане, ексклузивно по електронен път, на информация относно продуктите, предлагани от Дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL, в рамките на определен период от време, без ангажимент от Дружеството по отношение на информацията, съдържаща се в него
1.10 Транзакция – плащане от клиент на продажната цена на даден продукт или възстановяване на парична сума в резултат на връщане на даден продукт от Дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL на Клиент
1.11 Договор – със съгласяването с настоящите общи условия, направената поръчка от Клиент за закупуване на даден продукт представлява сключване на договор за покупко-продажба при общи условия с Дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL

2. Общи положения

2.1 Настоящият Уебсайт е собственост на IMAGO CREATIVE STUDIO SRL и функционира като онлайн-магазин, като чрез него потребителят може да използва дистанционно услугата за електронна търговия.
2.2 Използвайки уебсайта/услугата, потребителят или клиентът носи пълна отговорност за всички дейности или последици, произтичащи от неговото поведение. Също така, той носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от всякакъв друг характер, направени чрез използването на сайта на Дружеството или на всяка трета страна, с която Дружество има договори, в съответствие с действащото законодателство. 
2.3 В случай, че потребителят или клиентът не се съгласи и/или не приеме и/или отмени съгласието си за спазване на настоящите общи условия, той се отказва от достъп до услугата, както и до други услуги, предлагани от Дружеството чрез сайта, получаване на бюлетини и/или комуникации от всякакъв друг вид от страна на IMAGO CREATIVE STUDIO SRL. В този случай, Дружеството ще изтрие всички данни, отнасящи се до него, от своята база данни, без последващо задължение на една от страните към другата. Потребителят може да се откаже от Условията с отправено искане за това по електронен път на: dear@curlydee.com
2.4 Клиентът/потребителят може по всяко време да се съгласи отново с настоящите общи условия, като отправи желанието си за това  на следния електронен адрес: dear@curlydee.com 
2.5 Клиентът не може да се откаже от Условията по време на изпълнението на договор/поръчка до момента, в който не заплати стойността на всички договори, сключени с Дружеството. 

3. Съдържание

3.1 Цялото съдържание, предоставено в Уебсайта е обект на интелектуална собственост на дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL или на трети лица, като в този случай Дружеството има съответното разрешение за използването на съдържанието.
3.2 Потребителите на Уебсайта нямат право да копират, променят, видоизменят или възпроизвеждат по друг начин съдържанието на Уебсайта. 
3.3 Всяка употреба на съдържанието за цели, различни от изрично разрешените в тези Общи условия или придружаващите ги споразумения за ползване, ако има такива, е забранена.

4. Осъществяване на връзка между дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL и потребителят

4.1 Данните за контакт с Дружеството са публикувани в началото на настоящите Условия, като контакт с търговеца се осъществява само по електронен път, чрез е-мейли или електронната форма за контакт.
4.2 Използвайки формата за контакт или услугата в сайта, Потребителят или Клиентът предоставя своите лични данни и позволява на Дружеството да се свърже с него по всички налични канали, включително по електронен път. 
4.3 Попълването на частично или пълно на формата за контакт и изпращането ѝ по никакъв начин не представлява ангажимент от страна на Дружеството да се свърже с Потребителя или Клиента.

5. Информационен бюлетин / Нюзлетър

5.1 С приемането на настоящите Условия потребителят дава съгласието си да получава по посочен от него в потребителския профил (акаунт) електронен адрес Информационен бюлетин/ Нюзлетър.
5.2 Данните, събрани от Потребителя или Клиента за целите на изпращане на бюлетина ще бъдат използвани от Дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL, съобразно Политиката за поверителност. 
5.3 Отказът от получаването на бюлетина от страна на Потребителя или Клиента може да се извърши по всяко време по един от следните начини – чрез използване на специалната хипервръзка, намираща се във всеки получен бюлетин или свързвайки се с Дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL, съгласно предоставената информация за контакт. 
5.4 Отказът за получаване на бюлетина не означава отказ от съгласието с настоящите условия. 
5.5 Дружество си запазва правото да избира лицата, на които ще изпрати бюлетина, както и правото да премахне от своята база данни всеки Потребител или Клиент, който преди това е изразил съгласието си за получаване на бюлетина, без последващи ангажименти от страна на Дружеството или без предварително уведомяване за това. 
5.6 Дружество няма да включва в своите бюлетини, препращани на Потребителя или Клиента, друг вид рекламен материал под формата на съдържание, който се отнася до трета страна, която не е партньор на Дружеството към момента на изпращане на бюлетина.

6. Политика за онлайн продажба

6.1 Достъпът до Услугата – онлайн продажба е разрешен на всеки потребител, който притежава или си създаде профил (акаунт). 
6.2 За да му бъде разрешен достъп до услугата, Потребителят ще трябва да се съгласи с настоящите общи условия. 
6.3 Дружеството може да ограничи достъпа на клиента до услугата, в зависимост от предишното му поведение.
6.4 Споделянето на един и същ профил между много клиенти е забранено, като в случай, че такъв достъп бъде открит, Дружеството си запазва правото да анулира или преустанови достъпа на клиента до съдържанието или услугата.

7. Продукти

7.1 Продуктите, закупени чрез услугата, са предназначени ексклузивно за лична употреба на Клиента. 
7.2 Дружеството си запазва правото да ограничи възможността за закупуване на продукти, достъпни на сайта, в даден момент, на един или повече Клиенти. 
7.3 Всички цени за продуктите, представени на сайта, включват ДДС и това е крайната цена, дължима към продавача.  
7.4 Фактурирането на закупените продукти се извършва в националната валута – BGN (лева) или съответната валута на страната, в която е направена поръчката. 
7.5 Консистенцията, миризмата, цветът и съдържанието на продуктите могат да бъдат различни в зависимост от партидата.  Производителите също могат да сменят съставките, без да ни уведомяват или правят промени на официалните си сайтове. Това на практика може да доведе до разлика между етикета и обявеният вече състав. Въпреки усилието да следваме актуална информация, винаги може да има разминаване.  Моля, прегледайте списъка, преди да отворите дадения продукт. Ако видите разлика във формула, които искате да избегнете, моля свържете се с нас чрез dear@curlydee.com

8. Определяна на цени на продуктите

8.1 Дружеството си запазва правото да променя цените на продуктите, достъпни на сайта, без предварително уведомяване на Потребителя или Клиента. 
8.2 Цената на продуктите е тази, валидна към момента на завършване на поръчката и в рамките на наличното количество.
8.3 Цената на промоционалните продукти е тази към момента на завършване на поръчката, в рамките на наличните количества и/или промоционалния период, ако е определен такъв. 
8.4 Цената на продуктите от завършена поръчка не може да бъде променяна по-късно от продавача, освен чрез съгласието и на двете страни. 

9. Онлайн-поръчки

9.1 Клиентът може да прави поръчки само на продукти, които се предлагат в сайта в съответния момент. В случай, че даден артикул не е наличен в момента, клиентът може да даде заявка за него чрез е-мейл: dear@curlydee.com
9.2 Онлайн-поръчки се правят само чрез електронната форма за поръчки. 
9.3 Със завършването на поръчката Клиентът се съгласява, че всички предоставени от него данни, необходими за процеса на покупката, са верни, пълни и достоверни към датата на извършване на поръчката. 
9.4 Завършвайки поръчката, Клиентът се съгласява, че Дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL може да се свърже с него, за следните цели: Потвърждаване на наличността на продуктите и количествата, поръчани от клиента; Потвърждаване от страна на Клиента на стойността на направената поръчка; Определяне на детайлите за доставка на продуктите.
9.5 Дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL може автоматично да анулира направената от Клиента поръчка, без последващо задължение на едната страна към другата или без никоя от страните да може да претендира обезщетения, в следните случаи: Данните, предоставени от Клиента чрез електронната форма за поръчки са непълни или неточни; Дейността на Клиента в сайта може да и/или причинява щети от всякакъв вид на Дружеството и/ или неговите партньори.
9.6 Клиентът  може да се откаже от направена поръчка, след като същата вече е потвърдена като спазва следните условия: В случай, че поръчката е направена преди обяд, същата може да се откаже само до 13.00 ч. на деня, в който е направена. В случай, че поръчката е направена след 13.00 ч., същата може да бъде отказана до 13.00 ч. на следващия ден. Клиентът е длъжен да уведоми дружеството за отказ си от поръчката на следния е-мейл адрес: dear@curlydee.com 
9.7 От момента, в който Клиентът потвърди стойността на направената поръчка и Дружество IMAGO CREATIVE STUDIO SRL уведоми Клиента за потвърдената поръчка по е-мейл, то последната се превръща в Електронен договор или Договор от разстояние, наричан в този документ договор, към който се прилагат, но не само, настоящите Общи условия. 
9.8 Доставката на продуктите, включително, но не само, времето, необходимо за доставката, не представляват договорно задължение от страна на Дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL, като Дружеството не носи отговорност за причинени вреди, вследствие на забавена доставка. Доставките се извършват от трети лица. 
9.9 В случай, че Клиентът промени своите лични данни, предоставени чрез профил (акаунт) всички съществуващи към този момент договори се изпълняват съобразни предоставните данни към момента на сключването им. В този случай дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение.  
9.10 Потвърждаването на поръчката и нейната доставка се извършват, когато: Данните на Купувача са точни и верни; Продуктите от поръчката на Купувача са налични;  
9.11 Дружеството има задължение с доставката на продукта да предостави на Клиента и всички необходими документи, удостоверяващи закупуването на продуктите от Клиента.

10. Политика за връщане на продукти

10.1 Потребителят има право да анулира едностранно договора от разстояние, без неустойки и без да изтъква причина, в рамките на 14 работни дни от получаването на продукта. Единствените разходи, които се правят от потребителя в този случай, са преките разходи за връщане на продуктите.
10.2 Клиентът е длъжен да уведоми Дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL за намерението си да върне закупените продукти в рамките на максимум 14 работни дни от получаването на продуктите като изпрати писмо на следния електронен адрес: dear@curlydee.com.
10.3 Клиентът не може да върне закупените продукти, ако те не са в същото състояние, в което са доставени (продуктът е използван, не всички етикети са в своята цялост и липсват документите, които ги придружават). С оглед спецификата на продуктите, съответно козметичните продукти и от съображения за опазване на здравето или от хигиенна гледна точка, не могат да бъдат върнати продукти, които са били използвани или разпечатани от потребителя. 
10.4 В случай на връщане на продукта, стойността му ще бъде възстановена в  рамките на 14 дни от потвърждението за връщането на продукта по е-мейл на клиента, като ще се използва същият метод на плащане, използван първоначално от клиента, освен ако потребителят не е посочил друг начин на плащане. Разходите за връщане на продукта са за сметка на клиента, освен ако причината за връщане не е повреден или негоден продукт. Срокът за възстановяване на сумата започва да тече, от деня в който Дружеството получи обратно в своя склад продукта. 
10.5 Адресът за връщане на продукта ще бъде допълнително уточняван чрез е-мейл в отговор на е-мейла за връщане на продукта.
10.6 Стойността на допълнителните услуги, включително, но не и лимитирайки се, транспортирането на продуктите, платени от клиента за връщането на продуктите, не се възстановява и остава за сметка на клиента. Във всички случаи разходите за връщане/ повторна доставка се поемат от клиента. 

 11. Методи и начини на плащане

11.1 Сайтът приема безкасови плащания, използвайки услугите на Stripes. 
11.2 При избран начин на безкасово плащане, поръчката се счита за потвърдена едва след получаване на плащането от търговеца. 
11.3 Сайтът работи и с наложен платеж, за територията на България и Румъния. 
11.4 За поръчки над 100 /сто/ лева доставката е безплатна. 
11.5 След завършване на поръчката и нейното потвърждаване от търговеца, не могат да се променят повече начините на плащане. 

12. Ограничаване на отговорността

12.1 Дружеството не носи отговорност за съдържанието на настоящия уебсайт, както и за съдържанието на информацията, публикувана в блога, както и за за всякакъв вид грешки или пропуски при представянето на съдържанието, които могат да доведат до евентуални вреди.
12.2 Дружеството не носи отговорност за всякакъв вид щети (директни, косвени, случайни или не / и т.н.), които са резултат от използването или невъзможността да се използва информацията от съдържанието на сайта.
12.3 Ако Потребител/Клиент счита, че Съдържанието, изпратено по какъвто и да е начин от Дружеството, нарушава авторските права или всякакви други права, той може да се свърже за подробности с Дружеството, на предоставените данни за контакт, така че операторът на уебсайта да може да вземе решение за съответния казус.
12.4 Дружеството не гарантира на Потребителя или Клиента достъп до сайта или услугата.
12.5 Потребителите нямат право да изтеглят или променят, възпроизвеждат, копират, частично и/или напълно съдържанието на уебсайта, по какъвто и да е начин.
12.6 Дружеството не носи отговорност за съдържанието, качеството или естеството на други сайтове, достигнати чрез връзки в съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За съответните сайтове отговорността се носи изцяло от техните собственици

13. Непреодолима сила и правни последствия

13.1 Нито една от страните по договора не носи отговорност за неизпълнението в срок и/или правилното изпълнение, изцяло или частично, на всяко от задълженията, които произлизат от договора, ако неизпълнението на съответното задължение е причинено от случай на непреодолима сила. 
13.2 Страната или законният представител на страната, която се позовава на горепосоченото събитие, е длъжна незабавно да информира другата страна за неговото наличие и да предприеме всички налични мерки за ограничаване на последствията от това събитие. 
13.3 Страната или законният представител на страната, която се позовава на гореспоменатото събитие, се освобождава от това задължение, само ако събитието не ѝ позволява да го изпълни. 
13.4 Ако в рамките на 15 дни от датата на съответното събитие то не се преустанови, всяка страна има право да уведоми другата страна за пълното прекратяване на този договор, без никоя от тях да може да изиска щети и обезщетения.

14. Спорове

14.1 Всеки спор във връзка с изпълнението на настоящите „Общи условия“, който може да възникне между Потребителя/Клиента и Дружеството IMAGO CREATIVE STUDIO SRL, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде уреден в съда, в съответствие с действащите закони.
14.2 Нищожността на отделна клауза на Общите условия не води до нищожност на целите общи условия. 
14.3 За този договор се прилага румънското законодателство и възникнали спорове се решават пред компетентния румънски съд.
14.4 В съответствие с разпоредбите на закона за защита на потребителите, ако спор между Потребителя и Клиента не бъде решен по време на преговори с Доставчика на услуги, Потребителят може да поиска от компетентен помирителен орган по местоживеене или може да поиска от Помирителния съвет на доставчика на услугите, разрешаване на конфликта. Ако Клиентът желае да уреди и разреши потребителския спор онлайн, може да го направи чрез онлайн платформата за решаване на спорове на адрес http://ec.europa.eu/odr. Поради по-проста и бърза администрация се предлага Софийският помирителен комитет да бъде определен като действащ орган. За да подадете жалба, можете да се обърнете към компетентната регионална служба на Комисията за защита на потребителите www.kzp.bg  

15. Заключителни разпоредби

15.1 Дружеството не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на сайта по всякаква причина, включително поради промени, настройки и т.н., които не са направени от администратора на сайта.
15.2 Дружеството си запазва правото да вмъква рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят страниците, на които са представени партньорските компании или техните оферти, на които няма да бъдат въведени банери с конкурентен характер.

2. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира относно целите и начина, по който се използват Вашите лични данни, които предоставяте чрез създаването на профил/акаунт в настоящия уебсайт. 

Предоставените чрез този сайт лични данни се обработват съгласно заложените правила и изисквания в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), както и Закона за защита на личните данни. 

Администратор на лични данни 

 1. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, „администратор на лични данни“ е физическо или юридическо лице публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 SC IMAGO CREATIVE STUDIO SRL, J40/21690/2005, RO18245119, Calea Mosilor 158, modul P55, parter Bucuresti/ROMANIA, е администратор на лични данни. 
 1. Субект на лични данни – субекти на лични данни са посетителите на настоящия сайт, които са предоставили лични данни при създаването на профил/акаунт в настоящия уебсайт
 1. Категории лични данни – SC IMAGO CREATIVE STUDIO SRL обработва следните лични данни: две имена и данни за контакт – ел. поща, моб. номер, адрес
 1. Цели, за които се обработват личните данниза осъществяване на дейността по предоставяне на услугата; за защита на законовите интереси на SC IMAGO CREATIVE STUDIO SRL
 1. Предоставяне на лични данни на трети страни – SC IMAGO CREATIVE STUDIO SRL може да предоставя събраните лични данни на държавни органи и институции, на които е длъжна да ги предостави по силата на закон или на други административни органи за целите на извършване на проверка в съответните информационни масиви по повод на отправено запитване в електронна форма. 
 1. Предоставяне на лични данни – личните данни се предоставят доброволно, когато са необходими за предоставяне на услугата или онлайн контакт с SC IMAGO CREATIVE STUDIO SRL 
 1. Права на субектите на лични данни
 1. Субектите на данни имат право на достъп, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на предоставените на администратора данни, както и да направят възражение срещу обработването. 
 2. Субектите на данни имат право да направят отказ от съгласието си за  обработването на личните им данни по всяко време пред администратора. За целта е необходимо да изпратя мейл на следната ел. поща: dear@curlydee.com
 3. Предоставянето на лични данни е доброволно и не е задължително. Отказът да се предоставят лични данни от субектите на лични данни на администратора води до невъзможност за осъществяване на контакт или онлайн консултация. 
 1. Комисия за защита на личните данни е регулаторния отган на теритрията на Република България, пред който субектите на лични данни могат да упражнят правото си на жалба. 

Адрес на КЗЛД: гр. София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2, 
Ел. поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

 1. Срок за съхранение на личните данни
 1. Когато данните се обработват с цел и за нуждите на предсотавяне на услугата  – докато акаунтът е активен. Акаунтът може да бъде деактивиран с е-мейл на адрес dear@curlydee.com, като в този случай Вашите лични даннни ще бъдат съхранявани за срок до 3 месеца след деактивацията. 
 2. Когато данните се обработват за реализиране на законни права и интереси на администратора на лични данни, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото или отпадане на интереса. 
 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ 

Тази политика се отнася за бисквитки и уеб страници, оперирани от Дружество 

SC IMAGO CREATIVE STUDIO SRL, 
J40/21690/2005, RO18245119
Calea Mosilor 158, modul P55, parter Bucuresti/ROMANIA

 1. Какво е бисквитка? 

„Бисквитката“ е малък текстов файл, който обикновено се състои от идентификатори, имена на уебсайтове, букви и цифри, до които потребителят, когато разглежда уеб страницата през уеб браузър (Internet Explorer, Chrome и т.н.) може или не може да позволи инсталирането му чрез съхранение на компютъра, мобилното устройство или друго оборудване, използвано от него. Файлът с бисквитките е „пасивен“ (не съдържа софтуер, вируси или шпионски софтуер и не може да получи достъп до информацията на устройството на потребителя). 

 1. За какво се използват бисквитките? 

Тези файлове дават възможност да се разпознае устройството на потребителя и да му се представи съдържание, адаптирано към неговите предпочитания. Бисквитките подпомагат усилията на www.curlydee.com да предостави удобни услуги на потребителя, като: предпочитания за онлайн конфиденциалност, количка за пазаруване или подходяща реклама. Бисквитките се използват при подготовката на обобщена анонимна статистика, която ни помага да разберем как потребителят се възползва от нашата уеб страница, като ни позволява да подобрим структурата и съдържанието и. 

 1. Управление на бисквитките

Можете да управлявате бисквитките директно от менюто за настройки на Вашия интернет браузър. 

 1. Как www.curlydee.com използва бисквитки?

Използваме два вида бисквитки:

– на сесия: временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на сесията или затваряне на приложението (уеб браузъра)
–  фиксирани: файловете, които остават на устройството на потребителя за период от време в параметрите на бисквитката или до ръчно изтриване от страна на потребителя.

 1. Как се използват бисквитките от този сайт?

Посещението на този сайт може да активира следните видове бисквитки:

– бисквитки за ефективност на сайта;
– бисквитки за анализ на посетителите; 
– бисквитки за регистрация; 
– бисквитки за реклама; 
– бисквитки на рекламни доставчици.

 1. Използване на бисквитки от трети страни

Ние работим с други компании, които от време на време пускат бисквитки на нашия уебсайт. Тези компании ни помагат да продължим бизнеса си и да подобрим нашите продукти и услуги. Бисквитките, поставени от други сайтове, са под техен контрол и отговорност. Можете да управлявате тези бисквитки от Вашия уеб-браузър или чрез опциите, които Google предоставя на своите уебсайтове. С помощта на услугите на Google ние оценяваме ефективността на уеб-сайта ни (например проследяване на конверсиите), услугите, съдържанието и рекламите. 

7. Задържане и изтриване на бисквитки

Приложението, използвано за достъп до уеб страниците, позволява бисквитките да бъдат запазвани на устройството на потребителя по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени от потребителя, така че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките се изпращат към неговото устройство. 

8. Актуализациите на политиката за бисквитки 

Операторът на настоящия уебсайт си запазва правото да актуализира настоящата политика за бисквитки, за да отразява промените в различните бисквитки, използвани с оперативна, правна или регулаторна цел. Молим да четете редовно правилата за бисквитките, за да имате гаранция, че сте информирани правилно за това как използваме бисквитки. Датата на настоящата политика се актуализира в заглавната част на този раздел.